DAS SAVJETOVANJE

image

DAS Consulting usluge savjetovanja u poslovnoj i real estate industriji

 DAS Savjetovanje je prva filijala DAS Grupe i osnovana je za pružanje konsultantskih i savjetodavnih usluga developerima, investitorima i vlasnicima biznisa u Crnoj Gori i na Balkanu. Naš tim je velik i iskusan u vi[e poslovnih grana koje uključuju, poslovanju nekretninama, finansije, bankarstvo, i finansijama, računovodstvo reviziju i poresko savjetovanje, prodaja i marketing

Pružamo niz savjetodavnih usluga:

 Turizam i nekretnine

Istraživanje tržišta i savjetovanje,

Analiza izvodljivosti razvojnih projekata,

Projektno savjetovanje, 

Savjetovanje u upravljanju i razvoju projekata,

Marketing i prodaja,

Procjene Vrijednosti,

Obuka i edukacija agenata za nekretnine

Savetovanje o finansijama i bankarstvu

Poslovna postavka, razvoj i upravljanje

Računovodstvo, revizija i poreznom savjetovanju

Upravljanje imovinom